Politica de confidentialitate

I. Informa?ii generale

Acest document are rolul de a v? informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastr? cu caracter personal, n contextul utiliz?rii paginii de internet curatareinteriorauto.ro.

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. Dac? sunte?i client al Site-ului, curatareinteriorauto.ro va prelucra datele dumneavoastr? cu caracter personal, cum ar fi nume ?i prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul n care utiliza?i Site-ul, de exemplu comportamentul/preferin?ele/obi?nuin?ele dumneavoastr? n cadrul curatareinteriorauto.ro, precum ?i orice alte categorii de date pe care le furniza?i n mod direct n contextul cre?rii contului de utilizator, n contextul plas?rii unei comenzi prin intermediul site-ului sau n orice alt mod care rezult? din utilizarea Site-ului.

Dac? pentru a v? crea cont de utilizator pe Site, utiliza?i contul dumneavoastr? de Facebook sau Google, curatareinteriorauto.ro va prelucra urm?toarele date publice de profil afi?ate de aplica?iile respective: nume utilizator, adresa de e-mail.

n cazul n care alege?i s? v? crea?i cont de utilizator doar nainte de a finaliza comanda unui produs disponibil pe Site, se va solicita adresa dumneavoastr? de e-mail n baza c?reia va fi creat automat un cont. n cazul n care nu finaliza?i comanda, adresa de e-mail ?i celelalte date furnizate nu vor fi stocate de curatareinteriorauto.ro, iar contul creat va fi ?ters automat.

II.2. Dac? sunte?i vizitator al Site-ului, curatareinteriorauto.ro va prelucra datele dumneavoastr? cu caracter personal pe care le furniza?i n mod direct n contextul utiliz?rii Site-ului, cum ar fi datele pe care le furniza?i n cadrul sec?iunii de contact / ntreb?ri / reclama?ii, n m?sura n care ne contacta?i n acest fel.

III. Scopurile ?i temeiurile prelucr?rii

III.1. Dac? sunte?i client al Site-ului, curatareinteriorauto.ro prelucreaz? datele dumneavoastr? cu caracter personal astfel:

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastr? n acest scop are la baz? contractul ncheiat ntre dumneavoastr? ?i curatareinteriorauto.ro. Furnizarea datelor dumneavoastr? cu caracter personal este necesar? pentru executareaa acestui contract. Refuzul furniz?rii datelor poate avea drept consecin?? imposibilitatea derul?rii raporturilor contractuale dintre dumneavoastr? ?i curatareinteriorauto.ro.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastr? pentru acest scop este necesar? n baza unor obliga?ii legale. Furnizarea datelor dumneavoastr? n acest scop este necesar?. Refuzul furniz?rii datelor poate avea drept consecin?? imposibilitatea curatareinteriorauto.ro de a respecta obliga?iile legale care i revin ?i deci n imposibilitatea de a v? oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastr? pentru acest scop are la baz? consim??mntul dumneavoastr?, dac? alege?i s?-l furniza?i.

V? pute?i exprima consim??mntul pentru prelucrarea datelor n acest scop prin bifarea c?su?ei corespunz?toare de la momentul cre?rii contului, sau ulterior cre?rii contului, la sec?iunea Informa?iile contului meu. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunic?ri comerciale pute?i folosi op?iunea de la finalul fiec?rui e-mail/ sms con?innd comunic?ri comerciale. n plus, pute?i s? v? dezabona?i prin accesarea sec?iunii Informa?iile contului meu.

Furnizarea datelor dumneavoastr? n acest scop este voluntar?. Refuzul furniz?rii consim??mntului pentru prelucrarea datelor dumneavoastr? n acest scop nu va avea urm?ri negative pentru dumneavoastr?.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastr? pentru acest scop are la baz? interesul legitim al curatareinteriorauto.ro de a mbun?t??ii permanent experien?a clien?ilor pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastr? n acest scop este voluntar?. Refuzul furniz?rii datelor pentru acest scop nu va avea urm?ri negative pentru dumneavoastr?.

III.2. Dac? sunte?i vizitator al Site-ului, curatareinteriorauto.ro prelucreaz? datele dumneavoastr? cu caracter personal astfel:

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastr? pentru acest scop are la baz? consim??mntul dumneavoastr?, dac? alege?i s?-l furniza?i.

V? pute?i exprima consim??mntul pentru prelucrarea datelor n acest scop prin completarea ?i bifarea c?su?ei corespunz?toare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunic?ri comerciale pute?i folosi op?iunea de la finalul fiec?rui e-mail/ sms con?innd comunic?ri comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastr? n acest scop este voluntar?. Refuzul furniz?rii consim??mntului pentru prelucrarea datelor dumneavoastr? n acest scop nu va avea urm?ri negative pentru dumneavoastr?.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastr? pentru acest scop are la baz? interesul legitim al curatareinteriorauto.ro de a asigura func?ionarea corect? a Site-ului, precum ?i pentru a mbun?t??ii permanent experien?a vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin solu?ionarea diferitelor comentarii, ntreb?ri sau reclama?ii.

Furnizarea datelor dumneavoastr? n acest scop este voluntar?. Refuzul furniz?rii datelor pentru acest scop nu va avea urm?ri negative pentru dumneavoastr?.

IV. Durata pentru care v? prelucr?m datele

Ca principiu, curatareinteriorauto.ro va prelucra datele dumneavoastr? cu caracter personal att ct este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare men?ionate mai sus.

n cazul n care sunte?i client, vom prelucra datele dumneavoastr? pe ntreaga durat? a raporturilor contractuale ?i ulterior conform obliga?iilor legale care revin n sarcina curatareinteriorauto.ro (de ex., n cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de p?strare prev?zut de lege este de 10 ani de la data ncheierii exerci?iului financiar n cursul c?ruia au fost ntocmite).

n situa?ia n care sunte?i client ?i v? exercita?i op?iunea de ?tergere a contului de utilizator, prin ap?sarea butonul ?tergere cont din sec?iunea Informa?iile contului meu, curatareinteriorauto.ro va interpreta aceast? ac?iune ca op?iunea dumneavoastr? de a v? dezabona de la primirea de comunic?ri comerciale prin care v? ?inem la curent despre produsele ?i serviciile oferite prin intermediul site-ului. n acest sens, dac? alege?i s? v? ?terge?i contul de utilizator, nu v? vom mai trimite e-mailuri ?i/sau sms-uri de acest gen. Totu?i, dorim s? v? inform?m c? ?tergerea contului nu va avea ca efect automat ?tergerea datelor dumneavoastr? cu caracter personal. n cazul n care dori?i s? nu v? mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dac? dori?i ?tergerea datelor, v? pute?i exercita drepturile detaliate la punctul VII de mai jos.. n cazul n care solicita?i ?tergerea contului, ns? pe acel cont exist? cel pu?in o comand? activ?, cererea de ?tergere a contului va putea fi nregistrat? numai dup? livrarea produselor ?i finalizarea ultimei comenzi active.

Dac? v? retrage?i consim??mntul pentru prelucrarea datelor n scop de marketing, curatareinteriorauto.ro va nceta prelucrarea datelor dumneavoastr? cu caracter personal n acest scop, f?r? ns? a afecta prelucr?rile desf??urate de curatareinteriorauto.ro pe baza consim??mntului exprimat de c?tre dumneavoastr? nainte de retragerea acestuia.

 V. Dezv?luirea datelor cu caracter personal

Pentru ndeplinirea scopurilor de prelucrare, curatareinteriorauto.ro poate dezv?lui datele dumneavoastr? c?tre parteneri, c?tre ter?e persoane sau entit??i care sprijin? curatareinteriorauto.ro n desf??urarea activit??ii prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori c?tre autorit??ile publice centrale/locale, n urm?toarele cazuri exemplificativ enumerate:

 VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate c?tre curatareinteriorauto.ro pot fi transferate n afara Romniei, dar doar c?tre state din Uniunea European?.

VII. Drepturile de care beneficia?i

n condi?iile prev?zute de legisla?ia n materia prelucr?rii datelor cu caracter personal, n calitate de persoane vizate, beneficia?i de urm?toarele drepturi: